Το εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας (ν. 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4092/2012) (Master thesis)

Λυμπεροπούλου, Μαρία-Άννα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Things (Law)--Greece
Keywords: Εμπράγματο δικαίωμα,Ελλάδα,Επιφάνεια
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10508
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ).pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Λυμπεροπούλου Άννα-Μαρία1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10508
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons