Η αρχή της καλής πίστης στο δίκαιο των αξιογράφων εις διαταγήν (συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, επιταγή) (Master thesis)

Χανιαλάκη, Ελευθερία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Good faith (Law)--Greece
Securities--Greece
Bills of exchange--Greece
Keywords: Καλή πίστη,Αξιόγραφα,Συναλλαγματική
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10512
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanialaki Eleutheria.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Χανιαλάκη Ελευθερία1.29 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10512
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons