Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό 1896/2006 (Master thesis)

Καραγιάννη, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Performance (Law)--European Union countries
Keywords: ΕυρωπαΙκή διαταγή πληρωμής,Κανονισμός 1896/2006
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10514
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karagianni Anastasia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Καραγιαννη Αναστασία1.3 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10514
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons