Το ζήτημα της ανατροπής του δικαιοπρακτικού θεμελίου ιδίως στις εμπορικές μισθώσεις (Master thesis)

Γουβιά, Ουρανία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Commercial leases--Greece
Keywords: Εμπορικές μισθώσεις,Δικαιοπρακτικό θεμέλιο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10516
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gouvia Ourania.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Γουβιά Ουρανία1.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10516
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons