Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας για ιδωτική χρήση: εύλογη αμοιβή του δημιουργού (Master thesis)

Γκουλούνη, Μαρίνα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Intellectual property--Greece
Copyright--Greece
Keywords: Αναπαραγωγή έργου,Πνευματική ιδιοκτησία,Αμοιβή δημιουργού
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10521
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GOYLOYNI_MARINA.pdfΜεταπτυχιακή εργασία-Γκουλούνη Μαρίνα1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10521
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons