Η ενδοκοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση παραδεκτού των ένδικων μέσων (Master thesis)

Γεωργιάδου, Σωτηρία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Remedies (Law)--Greece
Keywords: Ένδικα μέσα,Ενδικοφανής προσφυγή,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10531
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgiadou .pdfΜεταπτυχιακή εργασία629.55 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10531
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons