Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης (Master thesis)

Μπούζμπα, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Appellate procedure--Greece
Keywords: Έφεση,άρθρο 522 ΚΠολΔ,Μεταβιβαστικό,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10533
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mpouzmpa.pdfΜεταπτυχιακή εργασία884.82 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10533
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons