Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος στην εποχή της οικονομικής κρίσης σύμφωνα με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων (Master thesis)

Τριανταφυλλίδης, Ελευθέριος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Public law--Greece
Administrative courts--Greece
Public interest
Keywords: Δημόσιο συμφέρον,Οικονομική κρίση,Νομολογία,Διοικητικά δικαστήρια
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10536
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10536
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons