Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας: Βήμα προς την Υπερεθενικοποίηση της Διακυβερνητικότητας; (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Αντώνης


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
Keywords: Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,ΕυρωπαΊκή Ένωση,Υπερεθνικοποίηση,Διακυβερνητικότητα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10552
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos Ant.pdfΜεταπτυχιακή εργασία--Παπαδόπουλος Αντώνης2.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10552
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons