Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μετά Κοτονού περίοδο (Master thesis)

Τερζή, Αικατερίνη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
European Union--Politics and government
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,Αναπτυξιακή πολιτική,Συμφωνία του Κοτονού
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10649
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terzi Aikaterini.pdfΜεταπτυχιακή εργασία793.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10649
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons