Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο οι αποκλίσεις του από τον Πκ και τον ΚΠΔ (Master thesis)

Μανάρα, Καλομοίρα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Military offenses--Greece
Criminal law--Greece
Keywords: Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10651
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Item language: el
Item access scheme: campus
Publication date: 2014-11
Bibliographic citation: Κ. Μανάρα, "Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο οι αποκλίσεις του από τον Πκ και τον ΚΠΔ", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014
Advisor name: Βαθιώτης, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 76
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manara Kalomoira.pdfΜεταπτυχιακή εργασία935.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10651
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons