Οι μελλοντικές προοπτικές του εθνικού δικονομικού δικαίου στην Ευρώπη, εναρμόνιση ή νομολογιακά διαμορφωμένα κριτήρια στο πεδίο της διοικητικής δικαιοσύνης (Master thesis)

Ψέμμα, Τριανταφυλλιά


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative law--European Union countries
Administrative procedure--European Union countries
Procedure (Law)--European Union countries
Keywords: Διοικητικό δίκαιο,Διοικητική δικονομία,Δικονομία,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10652
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Item language: el
Item access scheme: campus
Publication date: 2014
Bibliographic citation: Τ. Ψέμμα, "Οι μελλοντικές προοπτικές του εθνικού δικονομικού δικαίου στην Ευρώπη, εναρμόνιση ή νομολογιακά διαμορφωμένα κριτήρια στο πεδίο της διοικητικής δικαιοσύνης", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014
Advisor name: Χρυσομάλλης, Μιχαήλ
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 63
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psemma Triantafillia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία580.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10652
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons