Ιατρικές πράξεις και ποινική ευθύνη: το ζήτημα της συναίνεσης του ασθενούς (Master thesis)

Κομπιλίρης, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Malpractice--Greece
Medical laws and legislation--Greece
Keywords: Ιατρική ευθύνη,Συναίνεση,Ποινική ευθύνη
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10654
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 147-155
Item language: el
Item access scheme: campus
Publication date: 2014
Bibliographic citation: Χ. Κομπιλίρης, "Ιατρικές πράξεις και ποινική ευθύνη: το ζήτημα της συναίνεσης του ασθενούς", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014
Advisor name: Μπέκας, Ιωάννης
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 161
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobiliris Xristos_2014.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10654
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons