Τα ζητήματα απέλασης και της δήμευσης στο νόμο περί αλλοδαπών (Master thesis)

Σωτηρίου, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Aliens--Greece
Deportation--Greece
Keywords: Απέλαση,Αλλοδαπός,Δήμευση,Νόμος περί αλλοδαπών,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10656
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Item language: el
Item access scheme: campus
Publication date: 2015
Bibliographic citation: Δ. Σωτηρίου, "Τα ζητήματα απέλασης και της δήμευσης στο νόμο περί αλλοδαπών", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2015
Advisor name: Παύλου, Στέφανος
Examining committee: Παύλου, Στέφανος
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης
Μπέκας, Ιωάννης
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 71
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sotiriou Despoina.pdfΜεταπτυχιακή εργασία910.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10656
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons