Παράβαση καθήκοντος (Άρθρο 259 ΠΚ) (Master thesis)

Μωραϊτη, Ευδοκία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Misconduct in office--Greece
Civil service--Discipline--Greece
Keywords: Παράβαση καθήκοντος,Άρθρο 259 ΠΚ
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10657
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 102-112
Item access scheme: campus
Publication date: 2014-11
Bibliographic citation: Ε. Μωραϊτη, "Παράβαση καθήκοντος (Άρθρο 259 ΠΚ)", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014
Advisor name: Παύλου, Στέφανος
Examining committee: Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης
Μπέκας, Ιωάννης
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 112
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MORAITH EYDOKIA_2014.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10657
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons