Η έννομη προστασία σε περίπτωση ελαττωματικής συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών (Master thesis)

Δράκου, Λαμπρινή


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Consolidation and merger of corporations--Greece
Keywords: Συγχώνευση,Ανώνυμες εταιρίες
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10658
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 140-144
Item language: el
Item access scheme: campus
Publication date: 2016
Bibliographic citation: Λ. Δράκου, "Η έννομη προστασία σε περίπτωση ελαττωματικής συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Καραγκουνίδης, Απόστολος
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 144
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drakou Lambrini_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10658
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons