Τα τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων κατά τον ποινικό κώδικα (Master thesis)

Χαλατζιούκα, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal law--Greece
Keywords: Ποινικοί νόμοι,Ποινικός κώδικας
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10660
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 96-99
Submission Date: 2017-09-11T10:43:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016
Bibliographic citation: Ε. Χαλατζιούκα, "Τα τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων κατά τον ποινικό κώδικα", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Παύλου, Στέφανος
Examining committee: Δημήτραινας, Γεώργιος
Μπέκας, Ιωάννης
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 101
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chalatziouka Eleni_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία925.05 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10660
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons