Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή (Master thesis)

Κουμούσογλου, Ιωάννης-Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Actions and defenses--Greece
Civil procedure--Greece
Keywords: Αναγνωριστική αγωγή,Αρνητική αγωγή,Αγωγή
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10661
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koumousoglou Ioannis_Panagiotis_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία915.06 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10661
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons