Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή (Master thesis)

Κουμούσογλου, Ιωάννης-Παναγιώτης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚουμούσογλου, Ιωάννης-Παναγιώτηςel
dc.date.accessioned2017-09-11T10:55:21Z-
dc.date.available2017-09-11T10:55:21Z-
dc.identifier.urihttp://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10661-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑναγνωριστική αγωγήel
dc.subjectΑρνητική αγωγήel
dc.subjectΑγωγήel
dc.titleΗ αρνητική αναγνωριστική αγωγήel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 56-58el
heal.classificationActions and defenses--Greeceen
heal.classificationCivil procedure--Greeceen
heal.dateAvailable2017-09-11T10:56:21Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικήςel
heal.publicationDate2016-11-
heal.bibliographicCitationΙ.-Π., Κουμούσογλου, "Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016el
heal.advisorNameΜπαμπινιώτης, Δημήτριοςel
heal.committeeMemberNameΔε διατίθεταιel
heal.academicPublisherΤμήμα Νομικής/Τομέας Ιδιωτικού Δικαίουel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages58-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koumousoglou Ioannis_Panagiotis_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία915.06 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10661
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons