Οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Πασπάτης, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: War damage compensation--Law and legislation--Greece
World War, 1939-1945--Greece--Compensations
World War, 1939-1945--Reparations
Keywords: Αποζημιώσεις,Πολεμικές αποζημιώσεις
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10662
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 79-80
Submission Date: 2017-09-12T06:54:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-10
Bibliographic citation: Π. Πασπάτης, "Οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 115
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paspatis Panagiotis_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία3.46 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10662
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons