Ο θεσμός της αποζημίωσης των κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων (Master thesis)

Αλεξίου, Μαριάννα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Executions (Law)--Greece
Compensation (Law)--Greece
Attachment and garnishment--Greece
Keywords: Αποζημίωση,Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10664
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 79-81
Submission Date: 2017-09-12T08:56:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-11
Bibliographic citation: Μ. Αλεξίου, "Ο θεσμός της αποζημίωσης των κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Συμεωνίδης, Δημήτριος
Examining committee: Κωνσταντινίδης, Άγγελος
Τριανταφύλλου, Αναστάσιος
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 83
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexiou Marianna_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία839.54 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10664
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons