Επίκαιρα ζητήματα προκύπτοντα από την χορήγηση προσωρινής διαταγής (κατ' άρθρα 691Α και 781 ΚΠολΔ) (Master thesis)

Καμπάς, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Civil procedure--Greece
Keywords: Προσωρινή διαταγή,691Α και 781 ΚΠολΔ
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10665
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kambas Georgios_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία547 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10665
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons