Επίκαιρα ζητήματα προκύπτοντα από την χορήγηση προσωρινής διαταγής (κατ' άρθρα 691Α και 781 ΚΠολΔ) (Master thesis)

Καμπάς, Γεώργιος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαμπάς, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2017-09-12T09:58:59Z-
dc.date.available2017-09-12T09:58:59Z-
dc.identifier.urihttp://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10665-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠροσωρινή διαταγήel
dc.subject691Α και 781 ΚΠολΔel
dc.titleΕπίκαιρα ζητήματα προκύπτοντα από την χορήγηση προσωρινής διαταγής (κατ' άρθρα 691Α και 781 ΚΠολΔ)el
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 41-42el
heal.classificationCivil procedure--Greeceen
heal.dateAvailable2017-09-12T09:59:59Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικήςel
heal.publicationDate2016-12-
heal.bibliographicCitationΓ. Καμπάς, "Επίκαιρα ζητήματα προκύπτοντα από την χορήγηση προσωρινής διαταγής (κατ' άρθρα 691Α και 781 ΚΠολΔ)", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016el
heal.advisorNameΤσαντίνης, Σπύροςel
heal.committeeMemberNameΔε διατίθεταιel
heal.academicPublisherΤμήμα Νομικής/Τομέας Ιδιωτικού Δικαίουel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages42-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kambas Georgios_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία547 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10665
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons