Τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ βασανιστηρίων και πράξεων που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ (Master thesis)

Καίσαρη, Κωνσταντίνα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms‡--1950)
Human rights--Europe
Keywords: Βασανιστήρια,ΕΔΔΑ
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10666
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιοφραφία: σ. 51-52
Submission Date: 2017-09-13T10:15:23Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-12
Bibliographic citation: Κ. Καίσαρη, "Τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ βασανιστηρίων και πράξεων που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Κτιστάκις, Γιάννης
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 52
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaisari Konstantina_2016.docΜεταπτυχιακή εργασία336 kBMicrosoft WordView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10666
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons