Το φαινόμενο της απόσχισης στο διεθνές δίκαιο. Θεωρία και σύγχρονες εξελίξεισ. Περιπτωσιολογία. (Master thesis)

Αναστασίου, Αναστάσιος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: International law
Self-determination, National
Secession
Keywords: Αυτοδιάθεση,Κράτος,Απόσχιση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10814
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anastasiou Anastasios_2017.pdfΜεταπτυχιακή2.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10814
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons