Διεθνής ευθύνη κράτους υπό το πρίσμα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων (Master thesis)

Καρακικές, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: International law
Peacekeeping forces
Keywords: Διεθνής ευθύνη,Ειρηνευτικές επιχειρήσεις
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10815
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karakikes Evaggelos_2017.pdfΜεταπτυχιακή527.51 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10815
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons