Λαθρεμπορία (Master thesis)

Χριστιάς, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Smuggling
Keywords: Λαθρεμπόριο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10892
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christias.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10892
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons