Προπτωχευτική και μεταπτωχευτική δυνατότητα εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα (Master thesis)

Βάμβουρα, Νικολέττα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Bankruptcy--Greece
Keywords: Πτώχευση,Προπτώχευση,Οφειλέτης,Επιχείρηση,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10906
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bamboura.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10906
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons