Η Στρατολόγηση των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις (Master thesis)

Ψαλλίδας, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Child soldiers (International law)
Keywords: Στρατολόγηση παιδιών,Παιδιά στρατιώτες
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10909
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psalidas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10909
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons