Η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως αρχή του ενωσιακού δικαίου (Master thesis)

Χατζηδήμου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Law--European Union countries
Keywords: Εμπιστοσύνη,Προστασία,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10910
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatzidimou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία640.73 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10910
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons