Δημόσια Πρόσωπα: θεμιτοί και αθέμιτοι περιορισμοί του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής τους ζωής (Master thesis)

Κοσμίδου, Σοφία


Ο συντακτικός νομοθέτης στο Σύνταγμα του 1975 αναγνώρισε για πρώτη φορά ρητά ως αυτοτελές δικαίωμα την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη χρησιμοποίηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας παρακολούθησης και κατασκόπευσης, οι οποίοι είχαν γίνει ιδιαίτερα αισθητοί μετά το σκάνδαλο Watergate στις Η.Π.Α1. Εξ’ αρχής, επομένως, από τη συνταγματική κατοχύρωσή του το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικότητας2 συνδέεται με τις διακινδυνεύσεις που προκαλούνται σε βάρος του ιδιωτικού βίου στις καινοφανείς συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης και τεχνολογικά εξελισσόμενης κοινωνίας. Το Σύνταγμα προβλέπει, έτσι, στο αρ. 9 παρ. 1εδ. β του Συντάγματος ότι «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατης οποίας μπορεί να διευρύνεται ή να μειώνεται κατά τη βούληση του ενδιαφερόμενου. Η διακήρυξη του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής έχει την έννοια ότι στην ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχει ένας πυρήνας στον οποίο κυριαρχεί αυτός μόνος και στον οποίο δεν μπορεί να διεισδύσει κανένας άλλος, ότι δηλαδή τα όρια και το περιεχόμενο της ιδιωτικής του ζωής καθορίζει καταρχήν μόνο του κάθε άτομο4. Το απαραβίαστο, συνεπώς, ταυτίζεται με την απαγόρευση “δημοσιοποίησης” του ιδιωτικού βίου του ανθρώπου, επισημαίνοντας με τον τρόπο αυτό την εν γένει αντίθεση της «ιδιωτικής» από την «δημόσια» ζωή.
Institution and School/Department of submitter: ΔΠΘ/Νομική Σχολή/Τμήμα Νομικής
Keywords: Ιδιωτική Ζωή Πρόσωπα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1246
Table of contents: περιλαμβάνει σελ. 1-4
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N117-1.PDF1.04 MBAdobe PDFView/Open
N117-2.PDF468.92 kBAdobe PDFView/Open
N117-3.PDF223 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1246
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.