Ο ρόλος των Επιχειρήσεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (Master thesis)

Τζώρτα, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental protection -- Greece -- Societies, etc. -- Directories
Sustainable development -- Greece -- Societies, etc. -- Directories
Keywords: Παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση,Μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις,Περιβαλλοντικά προβλήματα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1351
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0158ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1655.pdf19.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1351
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons