Μελέτη των δημογραφικών-κλινικών και κοινωνικών -ψυχολογικών παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία και στην επιβάρυνση των φροντιστών τους (Doctoral thesis)

Καράκης, Ιωάννης


Η επιληψία είναι μια απρόβλεπτη, συνήθως χρόνια και πολλές φορές εξουθενωτική διαταραχή. Προσβάλει περίσσοτερο από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και τις οικογένειες τους παγκοσμίως, ενώ παράλληλα, αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας (Reynolds, 2000). Το 10-20% των ασθενών με επιληπτικές κρίσεις επίσης υποφέρουν επιπλέον από ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις (Benbadis and Allen Hauser 2000). Η ποιότητα ζωής έχει επανειλημμένα βρεθεί σημαντικά επηρεασμένη τόσο στους ασθενείς με επιληπτικές, όσο και σε αυτούς με ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει συμφωνία στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής των ασθενών. Στην Ελλάδα, η γνώση μας στον τομέα αυτό είναι ακόμα πιο περιορισμένη, και εκλείπουν σχετικές διαπολιτισμικές μελέτες. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με άλλες χρόνιες διαταραχές της εσωτερικής παθολογίας και νευρολογίας, η επιβάρυνση και η ποιότητα ζωής των φροντιστών τους δεν έχει μελετηθεί αρκετά, ιδιαίτερα στους ενήλικες.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Neurology
Keywords: Επιληψία,Ποιότητα ζωής,Επιβάρυνση φροντιστών,Epilepsy,Quality of life
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1397
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καράκης_Tελική Διατριβή-1.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1397
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons