Κλινικοεργαστηριακή μελέτη ενός νέου β-αδρενεργικού αποκλειστή της μποπιντολόλης σε σύγκριση με την ατενολόλη σε υπερτασικούς ασθενείς (Doctoral thesis)

Αθυρός, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Nervous system
Metabolism--Endocrine aspects
Keywords: Lipoproteins,Medication
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1878
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0003ΔΠΘ_ΙΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1077.pdfΔιδακτορική Διατριβή31.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1878
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons