Συγκριτική μελέτη ανοσολογικών παραμέτρων σε χρόνιους νεφροπαθείς που αντιρροπούν ή βρίσκονται σε νεφρική υποκατάσταση (Doctoral thesis)

Αλεξόπουλος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Renal failure
Immune system
Keywords: Νephropathy,Infections
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1883
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0005ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1121.pdfΔιδακτορική Διατριβή16.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1883
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons