Καθορισμός φυσιολογικών τιμών ιξώδους ολικού αίματος (Doctoral thesis)

Βασιλειάδης, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Blood pressure
Hematocrit
Digestive organs--Blood-vessels
Keywords: Ροή αίματος,Αιμοσφαίρια,Αιματοκρίτης
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1896
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0012ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1057.pdfΔιδακτορική Διατριβή9.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1896
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons