Η επίδραση της προποφόλης στην ηπατική λειτουργία και ιστολογία του ήπατος (Doctoral thesis)

Βογιατζάκη, Θεοδοσία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Anesthesiology--Examinations, questions, etc.
Intravenous therapy equipment industry
Keywords: Αναισθησιολογία,Ηπατική λειτουργία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1898
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0015ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1102.pdfΔιδακτορική Διατριβή11.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1898
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons