Ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές μετά από χρησιμοποίηση της έσω μαστικής αρτηρίας σε εγχειρήσεις επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου (Doctoral thesis)

Κακουδάκης, Εμμανουήλ


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Coronary heart disease--Surgery
Electrocardiography
Myocardial reperfusion
Keywords: Στεφανιαία νόσος,Μόσχευμα,Επαναιμάτωση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1903
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0036ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1112.pdfΔιδακτορική Διατριβή14.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1903
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons