Τα στοιχεία του ενεργητικού της κληρονομιάς στη φορολογία κληρονομιών (Doctoral thesis)

Σγουρόγλου, Γεώργιος Σπ.


Alternative title / Subtitle: συμβολή στην ερμηνεία του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 118/1973
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Inheritance and transfer tax--Law and legislation--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Φορολογία,Φορολογία κληρονομιών
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1906
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00419.pdfΔιδακτορική Νομικής247.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1906
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons