Η επίδραση της νοητικής εξάσκησης στην ελεύθερη βολή ερασιτεχνών καλαθοσφαίρισης υψηλού επιπέδου (Master thesis)

Μουσικού, Αικατερίνη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Καλαθοσφαίριση
Μπάσκετ
Keywords: Καλαθοσφαίριση,Ελεύθερη βολή,Νοητική εξάσκηση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/2838
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00732.pdf17.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/2838
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons