Η διδασκαλία της φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο (Bachelor thesis)

Παπαϊωάννου, Φώτιος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Subject classification: Physical education and training
Elementary schools--Greece
Keywords: Φυσική αγωγή,Διαδασκαλία,Δημοτικό σχολείο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3283
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0637ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π628.pdf23.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3283
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons