Παρακίνηση και στάσεις στη σχολική φυσική αγωγή. Διαφορές λόγω Θρησκείας (Bachelor thesis)

Μπάκας, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education for children--Greece
Sports for children--Psychological aspects--Greece
Keywords: Φυσική αγωγή,Αθλητισμός
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3630
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01304.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ15.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3630
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons