Χαρακτηρισμός ολιγοκλωνικών ζωνών στον ΕΝΥ σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (Bachelor thesis)

Γκαϊτατζή, Φωτεινή


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Keywords: Σκλήρυνση κατά πλάκας,Ολιγοκλωνικές ζώνες,Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/4587
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0066ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1152.pdf14.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/4587
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons