Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης του ζιζανιοκτόνου Clodinafop – propargyl σε φυτικά υποστρώματα και φαρμακοκινητική του μελέτη (Bachelor thesis)

Δοϊτσίνης, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Subject classification: Ecotoxicology
Herbicides
Keywords: Ζιζανιοκτόνο Clodinafop – propargyl,Έλεγχος ζιζανίων,Πολυκυκλικά αλκανοϊκα οξέα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5332
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO44.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5332
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons