Το νέον σύνταγμα της Ελλάδος. Ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (Book)

Βουλή των Ελλήνων


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece. Syntagma (1952)
United Nations. Charter.
Keywords: Ελλάδα,Σύνταγμα της Ελλάδας (1952),Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,Καταστατικός χάρτης
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5447
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Ιωάννου Σιδέρη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00641.pdf10.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5447
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons