Χρονικά της τεσσαρακονταετίας 1899-1939 (Book)

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Associations, institutions, etc.--Greece
Publishers and publishing--Greece--History
AS202.A95 S9 1939
Keywords: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,Εκδόσεις,Ελλάδα,Ιστορία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5565
Publisher: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00673.pdf40.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5565
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons