Ο βασιλεύς Όθων : ιστορικόν εράνισμα επί τη πεντηκονταετηρίδι του θανάτου αυτού (14 Ιουλίου 1867) : μετά πλείστων εικόνων και πανομοιοτύπων (Book)

Δεν διατίθεται


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History--Otho I, 1832-1862
Otho I, King of Greece, 1815-1867
DF823.B37 1900z
Keywords: Όθων I Βασιλιάς της Ελλάδας, 1815-1867,Ιστορία,Ανθολογίες
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5569
Publisher: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00737.pdf64.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5569
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons