Ο επερχόμενος πόλεμος θα διεξαχθή επί του γερμανικού εδάφους; (Book)

Ludendorff, Erich, 1865-1937


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: War
Imaginary wars and battles
Europe--Politics and government
D445.L7816 1900z
Keywords: Φανταστικοί πόλεμοι,Ευρώπη,Πολιτική
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5602
Publisher: Τύποις καλιτεχνικού Τυπογραφείο Α. Φύγκα
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00794.pdf63.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5602
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons