Οι βόρειοι γείτονες της Ελλάδος : Βούλγαροι, Αλβανοί, Νοτιοσλάβοι (Book)

Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι. , 1870-1960


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Balkan Peninsula--Foreign relations--Greece
Balkan Peninsula--History
DR36.A5 1923
Keywords: Ελλάδα,Διεθνείς σχέσεις,Βουλγαρία,Αλβανία,Σερβία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5916
Publisher: Ελευθερουδάκης
Item type: book
Item language: el
Item access scheme: account
Publication date: 1923
Bibliographic citation: Άμαντος, Κ.Ι., "Οι Βόρειοι γείτονες της Ελλάδος : (Βούλγαροι, Αλβανοί, Νοτιοσλάβοι)". Εν Αθήναις : Ελευθερουδάκης , 1923
Number of pages: 348
Publisher: Ελευθερουδάκης
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00738.pdf104.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5916
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons