Προσομοίωση σύμμικτων δομικών πλαισίων με χαλύβδινα για την ανάλυσή τους (Doctoral thesis)

Μαρινοπούλου, Άννα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Composite steel-concrete structures
Finite element method
Keywords: Σύμμικτη διατομή,Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία,Πειραματικός έλεγχος
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6848
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0037ΔΠΘ_ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.Α-Δ2160.pdf63.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6848
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons